ENGDE

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

„Prodávající“ je fyzická osoba Hana Hanzlová, se sídlem Březí 97, Říčany, 25101, IČO 037771189 Prodávající je provozovatelem obchodu s květinami, doplňkovým zbožím a souvisejícími službami.
„Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží nebo službě.formou Objednávky nebo odsouhlasené nabídky.
Kupující objednáním zboží od prodávajícího souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží nebo služby uvedené v Objednávce.

Prodávající se zavazuje, že svým Odběratelům bude dodávat služby a zboží v perfektním stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Vzhledem k faktu, že každá květinová vazba je originál, je možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou.  Vyobrazená předloha je tedy nezávazná, ale v případě, že by se vazba lišila od předlohy o více než 20% se prodávající zavazuje o tomto předem informovat zákazníka.

Odesláním elektronické nebo písemné objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah Objednávky nebo zrušit Objednávku může kupující výhradně písemnou formou na email floradekorpraha@centrum.cz s uvedením čísla Objednávky a rozsahem požadovaných změn a to nejpozději do 24 hodin od objednání.

Objednání služby nebo zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti Objednávky je pravdivé uvedení všech povinných údajů při odesílání Objednávky nebo v registraci. V případě opakované námi nezaviněné cesty na uvedené místo jsme oprávněni si účtovat opakovaně dopravu a náklady s tím související. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká jejím potvrzením ze strany Prodávajícího. Nabídka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká potvrzením ze strany Kupujícího.

Ceny a podmínky platby

Ceny uvedené na  www.floradekorpraha.cz  jsou platné v okamžiku objednání.
Ostatní platnost cen je uvedena v nabídce.
Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail uvedený v objednávce nebo jinak sdělený Prodávajícímu.
Splatnost faktur je 14 dní od vystavení, Prodávající je povinen předat nebo odeslat fakturu Kupujícímu bez zbytečného odkladu.
Prodávající má právo na uhrazení 50% zálohy na objednané služby nebo zboží na objednávky od 2 000,- Kč. V tomto případě je objednávka pro Prodávajícího závazná až po uhrazení zálohy a to v termínu do data splatnosti.
V případě prodlení s úhradou ze strany Kupujícího sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky řádně a včas nezaplacené.

Možnosti úhrady:

Dodací podmínky

  1. Služby a zboží dodáváme v Praze a v okrese Praha východ, v ostatních částech ČR pouze po dohodě
  2. Svatební kytice, květinové výzdoby a dekorace dodáme v dohodnutém termínu a místě
  3. Doručení květin a dekorací na pietní místa společně s péčí o tyto místa provedeme nejpozději následující týden po obdržení Objednávky nebo v některém jiném následujícím týdnu dle Vaší Objednávky

Reklamace

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží nebo služeb se řídí ustanovením Občanského zákoníku v platném znění. Reklamovat kvalitu nebo množství v případě řezaných a hrnkových květin je možné pouze při převzetí. V případě oprávněné reklamace má Objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den a u hrnkových 14 dní při zachování správné péče. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odstoupení od smlouvy

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající neodpovídá za zdržení Objednávky z důvodu Vámi nesprávně zadaných údajů jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod.

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění služby nebo doručení zboží pokud k němu došlo v důsledku událostí, které nemůže ovlivnit (např. dopravní zácpy, dopravní nehody, přírodní živly apod.)

Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli písemně vypovědět. Prodávající považuje poskytnuté osobní údaje za důvěrné.

Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Platnost těchto obchodních podmínek:
od 1. 4. 2015 do odvolání nebo zveřejnění jejich novelizace.

Napište nám

Vaše jméno (vyžadováno):

Váš email (vyžadováno):

Vaše telefonní číslo:

Vaše zpráva (vyžadováno):

Kontrolní otázka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Podmínky zpracování osobních údajů

Homepage image Homepage image 2

Obchodní podmínkyPodmínky zpracování osobních údajůKontaktyFotogalerieReferenceSpolupracujeme

menu background

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.